Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych

logo_new_3.png

Szkolenia dla edukatorów leśnych i facylitacja

ocena szkolenia prowadzonego dla edukatorów leśnych przez szkoleniowców ze Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych. Fot. Witold Ciechanowicz
Ocena jednego ze szkoleń prowadzonych przez członków Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych dla edukatorów z Lasów Państwowych.

Prowadzimy szkolenia na różnych poziomach dla edukatorów przyrodniczo – leśnych. Jesteśmy leśnikami, wieloletnimi praktykami edukacji leśnej. Specjalizujemy się w edukacji mającej na celu poczucie wspólnej odpowiedzialności za stan zasobów leśnych.

Jesteśmy również certyfikowanymi facylitatorami. Zajmujemy się poprawą pracy zespołów w realizacji zamierzonych celów.

Zapraszamy do kontaktu