Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych

logo_new_3.png

Misja

Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych powstało w 2010 roku. Zrzesza osoby związane z edukacją leśną na rzecz zrównoważonego rozwoju. Są wśród nas edukatorzy z: Lasów Państwowych, Parków Narodowych, NGO’sów oraz wyższych uczelni. Jesteśmy platformą wymiany poglądów i dobrych praktyk oraz miejscem osobistego rozwoju dla edukatorów leśnych. Pozostajemy otwarci na współpracę z innymi NGO’sami oraz organizacjami międzynarodowymi.