Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych

logo_new_3.png

Kontakt

Adres korespondencyjny

dr inż. Anna Wierzbicka
Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu
Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71d
60-625 Poznań

Adres rejestrowy (do faktur i umów):

ul. Łukowska 1/98 04-113 Warszawa

NIP: 113-285-47-51
KRS: 0000386429
REGON: 142974812
Nr konta: 42 1140 2004 0000 3702 8370 2342

Adres mailowy:

edukatorzy.lesni@gmail.com

Zarząd i kontakty:

Prezes

Anna Wierzbicka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
salixincana@gmail.com
+48 508 143 279

Wiceprezes

Wiktor Naturski
Nadleśnictwo Ustroń
vicu.wn@gmail.com
+48 530 850 623

Wiceprezes

Justyna Haładaj
Wydział Ochrony Lasu RDLP Olsztyn
jhaladaj@gmail.com
+48 602 228 552

Skarbnik

Paulina Kaźmierczak

Sekretarz

Agnieszka Milczarek

Punkty na mapie obrazują bardzo orientacyjną lokalizację miejsca pracy tych z członków SEL, którzy zgodzili się na udostępnienie części swoich danych osobowych.

Kliknij na punkt by dowiedzieć się więcej.